arama iletişim site ağacı
Anasayfa Anasayfa Kurullar Anasayfa Kabul Edilen Bildiri-Posterler Anasayfa Bildiri Gönder Anasayfa Sempozyum Takvimi Anasayfa Sempozyum Programı Anasayfa Basında Sempozyum                English

      Konaklama
      İletişim
      Resim Galerisi
      Resim Galerisi
“Kütüphanelerde Mekan Tasarımı” konulu sempozyum 8-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir.

3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu

 Kütüphanelerde Mekan Tasarımı

 (8-11 Mayıs 2013, Bodrum)

 

Bilgi toplumu oluşturulması aşamasında kaçınılmaz hale gelen tarihsel-toplumsal değişim süreci, halk kütüphanelerini de kuşatmaktadır. Türkiye’de de gözlenen bu değişim halk kütüphanelerini kullanıcı, bina, personel, bütçe ve hizmetler açısından etkilemekte ve bu sürece uyum sağlamalarını zorunlu hale getirmektedir.

Halk kütüphanelerinin; halkın istekle kullanacağı yerler olarak tasarlanması ve nitelikli kullanımına elverişli olması, personelin verimli hizmet verebilmesi, kütüphane amaç ve işlevlerine uygun olması açısından mekânsal tasarımla ilgili yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede 8-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında “Kütüphanelerde Mekan Tasarımı” konulu sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyumda, mekansal tasarım teması, halk kütüphanelerinin yanı sıra çocuk ve gençlik kütüphaneleri ile gezici kütüphanelerin, gerek dünya gerekse Türkiye ölçeğinde çeşitli boyutlarıyla ele alınacağı ve halk kütüphaneciliği alanında çalışan araştırmacılar ve bilgi profesyonellerine yönelik olarak çağrılı konuşma, bildiri, poster ve çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Bildiri, Poster ve Çalıştay Konuları

Halk Kütüphaneleri, Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri ve Gezici Kütüphaneler için;

- Mekan Estetiği

- Ergonomi

- İç Tasarım

- Kütüphanelerde Aydınlatma

- Renk Seçimi

- Afet Yönetimi ve Deprem

- Güvenlik

- Peyzaj Mimarisi

- Engelsiz Kütüphane

- Yeşil Kütüphane

Ayrıca, yukarıda belirtilen konu başlıkları dışında kütüphanelerde mekânsal tasarımla ilgili farklı alt konular içeren bildiriler de değerlendirilecektir. 

Bildiri Özetleri

Amaç, hipotez ve kaynakçayı içeren en az 500 en çok 1000 kelimelik bildiri özetlerinin en geç 11 Ocak Cuma, 2013 tarihine kadar Sempozyum Düzenleme Kurulu Bilimsel Eşbaşkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Keseroğlu'na ait hasankeseroglu@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

     Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü