arama iletişim site ağacı
Anasayfa Anasayfa Kurullar Anasayfa Kabul Edilen Bildiri-Posterler Anasayfa Bildiri Gönder Anasayfa Sempozyum Takvimi Anasayfa Sempozyum Programı Anasayfa Basında Sempozyum                English

      Konaklama
      İletişim
      Resim Galerisi
      Resim Galerisi
Kabul Edilen Bildiri / Posterler

Kabul Edilen Bildiriler

Bahtiyar Dursun, Ahmet Altay

Trakya’daki İl Halk Kütüphanesi Binaları İçin Optimum Aydınlatma Tasarımı Önerileri 

Ayşenur Güneş

Gezici Kütüphane Hizmetlerinde Günümüzün Modern Koşulları Kapsamında Mekân Estetiği ve Tasarımı: Kastamonu örneği

Banu Altunay Arslantekin

Kütüphanelerde Engellilere Yönelik Mimari ve İç Mekan Düzenlemeleri

Berrin Küçükcan, Ümit Konya

Geleceğe Miras: Yeşil Kütüphane

Safiye Esra Kılınç     

Yeşil Kütüphane Yaklaşımı

Güler Demir

Kütüphanelerde Afet Yönetimi ve Planlaması

Lütfi Uğuz

Halk Kütüphanelerinde Rengin Dili

Mehmet Ali Akkaya

Halk Kütüphanelerinde Bina ve Deprem Gerçeği İlişkisi:  İzmir Örneği

Mehlika Karagözoğlu Aslıyürek

Halk Kütüphanesi Mekanı Olarak Tarihi Yapılar

Bülent Yılmaz

Halk Kütüphanesi Mekan Estetiğinde Nereye Doğru?

Elsa Bitri, Neslihan Er

Depreme Dayanıklı Kütüphaneler

İnci Önal

Renkli Yaşam Merkezlerinin Tasarımı

İpek Fitoz, Cansel Bozkurt

21. Yüzyıl Kütüphanelerinde Işık ve Teknoloji Buluşması

Mehmet Uysal, Dicle Aydın

Kütüphane Tasarımında Yeni Yaklaşımlar, Programa ve Mekâna İlişkin Örnekler Üzerinden Değerlendirme

Sacit Arslantekin

Kütüphane Binaları İçin İhtiyaç Programları ve Fonksiyon Şemaları

Hasan Sacit Keseroğlu

Halk Kütüphanesi ve Estetik


Kabul Edilen Posterler

Mehmet Baran, Yeliz Karadavut, Fatma Işık, Selman Aydoğdu

Engelsiz Kütüphane

İhsan Can

Bir İlçe Halk Kütüphanesindeki Mekansal Değişim Örneği

Arif Çökelek

Diyarbakır Esma Ocak Çocuk Kütüphanesi Mekansal Tasarımı

Aygül Öncel

Muş İl Halk Kütüphanesi Mekansal Düzenlemesi

Tülay Erduran

Kültür Merkezlerinde Yer Alan Kütüphaneler ve Bir Uygulama Örneği: Bartın İl Halk Kütüphanesi

Can Çelik, Mehmet Faruk Akgül., Neslihan Çakmak

Halk Kütüphanelerinde Mekansal İyileştirme ve Yeni Tasarımlar

Günnur Kömürcü

Almanya Ludwigsburg Şehri Kütüphanesi

Nurperi Ak

Mekan Estetiği Açısından Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi

Şenay Hızır

Iğdır Aralık İlçe Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane Aracı

Talat Aydilek

Finlandiya Halk Kütüphaneleri

Pınar Dengiz

Bilecik İl Halk Kütüphanesi

Suna Güneş Gerçik

İskandinav Ülkeleri Halk Kütüphaneleri Örneği ve Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Ödünç Verme Bölümü

İsmail Akman, Nuran Akman

Ulus İlçe Halk Kütüphanesi : Mekan Estetiği Değerlendirmesi

     Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü