arama iletişim site ağacı
Anasayfa Anasayfa Kurullar Anasayfa Kabul Edilen Bildiri-Posterler Anasayfa Bildiri Gönder Anasayfa Sempozyum Takvimi Anasayfa Sempozyum Programı Anasayfa Basında Sempozyum                English

      Konaklama
      İletişim
      Resim Galerisi
      Resim Galerisi

Bilgi toplumu oluşturulması aşamasında kaçınılmaz hale gelen tarihsel-toplumsal değişim süreci, halk kütüphanelerini de kuşatmaktadır. Türkiye’de de gözlenen bu değişim halk kütüphanelerini kullanıcı, bina, personel, bütçe ve hizmetler açısından etkilemekte ve bu sürece uyum sağlamalarını zorunlu hale getirmektedir.

Halk kütüphanelerinin; halkın istekle kullanacağı yerler olarak tasarlanması ve nitelikli kullanımına elverişli olması, personelin verimli hizmet verebilmesi, kütüphane amaç ve işlevlerine uygun olması açısından mekânsal tasarımla ilgili yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede 8-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında “Kütüphanelerde Mekan Tasarımı” konulu sempozyum düzenlenecektir.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü


Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
     Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü